Boravak

Thalatta kalamitsi village kamp pokušava kroz pružanje usluga da pokrije potrebe alternativnog turizma, od konstantnog smeštaja pa sve do malih šatora.
Pripada najvećoj kategoriji koja postoji u Grčkoj, A kategoriji, ima ambiciju da konkuriše za mesto (od trenutka kada se to počne primenjivati u Grčkoj) Evropsku titulu od 4 zvezdice.
U šumovitom okruženju, u hladu gustih redova drveća (borova i maslina stogodišnjaka) naši gosti imaju mogućnost da koriste svoja sopstvena sredstva ili da biraju između šatora, drvenih šatora-kamp kućica i pokretnih vila koje nudi Thalatta Kalamitsi village kamp.

THALATTA CAMP - telefon Kalamici: +30 23750 41410-41411, telefon u Solunu: +30 2310 501457, faks: +30 2310 501458